October 17th, 2012

道

Политика нацификации

С утра наткнулся вот (из интервью про положение малых финно-угорских народов по обе стороны границы, исторический аспект, 20-е):

Läti riigi poliitika oli liivlastele hukatuslik, samas ei erinenud ta oluliselt meie rahvuspoliitikast, ehkki pean tunnistama, et meie 1925 aasta kultuurautonoomia seaduse tasandile lõunanaabrid ei jõudnud. Samas Eesti Vabariik. ei käitunud n.ö Narva jõe taguses Ingeris sugugi ingellikult. Püüd eestistada sealseid ingerisoomlasi, isureid ja vadjalasi oli täiesti olemas. On kurb tõdeda, et riigid ei näe väikestes rahvustest rikkust vaid näevad probleeme, tekitades hirmsat kahju kogu maailma rahvuste keele- ja kultuuripärandile. Venemaal 30ndatel toimunu on siuliselt võrdne rahvusliku genotsiidiga, repressioonide tagajärjel kannatasid väikerahvad tunduvalt rohkem ja see on alatu demagoogia kui väidetakse, et kõik kannatasid. Venemaa soome-ugri rahvaste esimese põlvkonna rahvuslik intelligents sisuliselt hävitati. Neist aastatest pärit hirmutunne ja alaväärsuskompleks püsivad siiani.

"Эстонская Республика в Ижоре вела себя не по-ангельски. Попытки эстонизации тамошних ингерманландцев, ижорцев и води вполне себе имели место. Грустно признавать, что государства не видят в малых народах богатства, а видят лишь проблемы... В России в 30-е имел место практически такой же геноцид малых народов".

Это примерно как с Польшей и Венгрией, которые участвовали в разделе Чехословакии. И это не история про справедливость или там "аз воздам". Это очень грустная история про то, что никто ничему не учится - и придурки наверху вечно считают себя господами положения и les rois du monde, пока на них не находится сволочь покрупнее.

And is it any wonder that the monkey's confused? (c)